“Hoe oud is een hofje of pand? Checklist”

Hoe oud is dat Amsterdamse hofje of pand waar u straks misschien voor staat? Met onderstaande lijstje kunt u zelf nagaan uit welk jaar een pand in Amsterdam ongeveer komt.

Is er nog een stoep?
Zo ja: het huis is gebouwd vóór ± 1850. Vanaf 1850 werden er in Amsterdam geen huizen met stoepen meer gebouwd.

Is er nog een pothuis?
Zo ja: het huis in Amsterdam is 17e-eeuws of heeft 17e-eeuwse elementen.

Is er nog een gevelsteen?
Zo ja: het huis in Amsterdam is 17e-eeuws of heeft 17e-eeuwse elementen.

Is de gevel op (de) vlucht gebouwd ofwel komt de gevel iets naar voren?
Zo ja: het huis is 17e- of 18e-eeuw na ongeveer 1850 werden de voorgevels volgens een bouwverordening loodrecht opgetrokken.

Is er nog een roedeverdeling?
Zo ja: het huis is 17e- of 18e-eeuw* Hoe kleiner de roedeverdeling is, des te ouder is het huis. Rond 1870 doen de T-ramen hun intrede.

Zijn er nog kruiskozijnen?
Zo ja: het huis is 17e-eeuws. Rond 1700 deden de schuiframen hun intrede.

Worden de ramen naar boven toe kleiner?
Zo ja: het huis in Amsterdam dateert van vóór 1800. Nee: het huis dateert uil, de 19e of 20e eeuw.

Zijn er festoenen verwerkt in de gevel?
Zo ja: het huis dateert uit de 17e’ eeuw.

Zit er een fronton op de top?
Zo ja: het huis dateert uit de 17e eeuw.

Zijn er bloem- en/of fruitmotieven in de zandstenen ornamenten verwerkt?
Zo ja: het huis dateert uit de 17e eeuw.

Zijn er pilasters verwerkt in de voorgevel?
Zo ja: het huis dateert uit het midden van de 17e eeuw.

Heeft het huis een puntdak?
Zo ja: het is 17e- of 18e-eeuws .Tot ± 1850 werden er hoofdzakelijk puntdaken gebouwd.

Heeft het huis nog zandstenen versieringen aan de top?
Zo ja: het Amsterdamse huis is 17e- of 18e-eeuw* Na ± 1800 werden er bijna geen zandstenen versieringen meer aangebracht

Hoeveel verdiepingen heeft het huis?
Het huis heeft een bel-etage, een eerste verdieping, een zolder en een vliering; reeds na de eerste verdieping begint de houten kap Het huis is dan 17e-eeuws. Als het huis meer dan twee verdiepingen heeft, is het laat 17e-eeuwn of van latere datum