Het Claes Claeszhofje

Het Claes Claeszhofje is gelegen aan de 1ste Egelantiersdwarsstraat 1-5.

Via de poort komt u in het Claes Claeszhofje. Dit is de naam voor het complex waarvan het oude Claes Claeszhofje, het voormalige Zwaardvegershofje en het vroegere Anslo’s Hofje deel uitmaken. Het had 20 jaar leeggestaan, was ernstig bedreigd, tot het in de jaren zestig gerestaureerd werd. Met name Stichting Diogenes had zich daar sterk voor gemaakt. Uit Diogenes kwam later de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad voort, die heel actief strijdt voor behoud van het stadsgezicht. Nu over het hofje zelf: het eerste hofje na de poort, nu niet meer dan een binnenplaatsje, is het oude Claes Claeszhofje. De lakenhandelaar Claes Claeszoon Anslo had drie huisjes in een tuin achter de Egelantiersstraat waar hij vanaf 1615 of 1616 oude mensen gratis liet wonen. De bebouwing is later uitgebreid.

Op nr. 50 in de Egelantierstraat zien we het falniliewapen van de Claes Claesz. Anslo, die in 1616 het Anslo’s hofje stichtte, dat in de vorige eeuw werd uitgebreid met een vleugel aan de Egelantiersdwarsstraat. Samengevoegd met het Zwaardvegershofje en gerestaureerd kwam het in 1979 gereed. Nu heet het Claes Claeszhofje.

U kunt dit hofje in via de deur rechts van het restaurant. De naam staat op de onopvallende deur, die nooit op slot is. Als we eenmaal binnen zijn, zien we rechts van ons het oude Zwaardvegershofje. Het heeft een uitgang naar de Tuinstraat, waarboven we aan de straatzijde nog de oude naam vinden.

Links ziet u een smal gangetje dat uitkomt bij de ingang naar het oude Anslo’s hotje. Achter de deuren van de voormalige ‘secreten’ is een elektriciteitshuisje weggewerkt. Daar tussenin heeft men op de plaats van de vroegere pomp een fonteintje met een leeuwemasker geplaatst.

De ingang van het Zwaardvegershofje in de Tuinstraat is afgesloten. Van 1738 tot circa 1925 bestond het hofje uit vier huisjes. Een zwaardveger was een smid die blanke wapens maakte. Vroeger zaten er een paar zwaardvegers in de huisjes aan de Zwaardvegersgang.