Het Claes Reinierszhofje

Het Claes Reinierszhofje is gelegen aan de Keizersgracht 334-346.

Oorspronkelijk heette dit hofje “Liefde is het Fundament”.

Dit katholieke hofje stamt uit 1618.