Het Suykerhoffje

Dit hofje is gelegen aan de Lindengracht nummers 149-163.

Omstreeks 1670 werd dit hofje gesticht naar aanleiding van een testament van de rijke suikerbakker Pieter Jansz Suykerhoff.

Het hofje mocht alleen door vrouwen worden bewoond. Het bestuur moest bestaan uit twee remonstrantse regenten. Toevallig waren de twee regenten dezelfde als die van het hofje Venetia, daar vlak bij gesitueerd.