Het Swigtershofje

Het Swigtershofje is gelegen aan de Amstel 86-98.

Achter het zandstenen poortje aan de Amstel tussen de Halve Maansteeg en de Balk in’t Oogsteeg staat het Swigters Hofje, bestaande uit een rij huisjes onder één dak, evenwijdig aan een steegje dat doodloopt tegen de panden aan het Rembrandtplein.

De stichter was de rooms- katholieke boekenverkoper Isaac Swigters die overleed in 1750. Behalve de huisjes legateerde hij aan het R.C. Oude Armenkantoor een stukje grond van 685 x 475 cm, en een som geld om op die plek een eigen kapel voor de bewoonsters te bouwen.

De woorden : Zalig degene die zich bekommert om de arme en behoeftige, op de kwade dag zal de Heer hem bevrijden bevinden zich op een gebeeldhouwd poortje dat via een smalle steeg toegang biedt aan het hofje.

De stichter had een winkel in de Balk in ’t Oogsteeg welke in 1751 werd toegevoegd en die werd omgeebouwd tot kapel.