Het Venetiahofje

Dit hofje, ook wel van Maarloopshofje genoemd, is gelegen aan de Elandsstraat 104-142.

In 1650 kocht Jacob Stoffels een pand in de Elandsstraat dat toen al Venetiae genoemd werd. Het heeft dus niets van doen met eventuele koopmansreizen van Jacob Stoffels naar Venetië.

Het 19de eeuwse poortgebouw aan de Elandsstraat heeft een middengedeelte met een ingang en gevelsteen. Het Prot. Venetiaehofje is gesticht in 1650 door een Amsterdamse koopman, Jacob Stoffels. Toen de stichter in 1671 overleed, legateerde hij een belangrijke som aan het hofje. Het is een voorbeeld van een hofje niet genoemd naar de stichter: Bij de stichting had het hofje 13 woningen voor “arme weduwen en bejaarde vrijsters” van protestantse gezindte. Het hofje nam na 1685 diverse Franse Hugenoten op.

De regent Gerardt van Maarloop breidde het hofje in 1709 met 17 woningen uit. Sindsdien werd het hofje ook wel het Maarloopshofje genoemd.
In 1904 werd het hofje vergroot met een uit twee verdiepingen bestaand achtergebouw zodat het sindsdien uit vier vleugels bestaat: twee 17de eeuwse rijen hofjeswoningen (de west- en zuidvleugel), een vleugel uit 1709 (de oostvleugel) en de achtervleugel uit 1904 aan de Lauriergrachtzijde (waar overigens nog een achteruitgang is, bij Lauriergracht 67, de vroegere Hoedenmakersgang).