Nooteboome Uytkijk

Nooteboome Uytkijk is gelegen aan de Lijnbaansgracht 287.

Dit hofje is gesticht in 1774. Het was oorspronkelijk een pakhuis dat in 1778 werd verbouwd tot woningen. De naam van het pakhuis ging over op het hofje. In 1974 werd alles gerestaureerd en teruggebracht tot 5 woningen.