Het Hodshon-Dedelhofje

Dit hofje is gelegen aan de 1ste Weteringdwarsstraat 83-95.

Het huwelijk van Isaac Hodshon (1772-1855) en Isabella Dedel (1778-1865), een dochter van de in 1787 afgezette burgemeester Willem Gerrit Dedel, bleef kinderloos. In 1807 kochten zij een hofje in de Passeerdersstraat, het Blokshofje. In 1842 verplaatsten zij dit hofje naar een ruim opgezet, statig complex met 20 woningen. Het doel was de protestantse dienstboden van de beide families een oude dag te bezorgen.

Het is een hofje in een weinig voorkomende vorm. Aan de straatzijde een blinde muur met een poort (met een bekroning met het alliantiewapen van de Hodshon-Dedels), rechts en links geflankeerd door enige tot het hofje toebehorende huizen.

De poort geeft toegang tot een binnenpleintje waaromheen drie vleugels staan. Het complex is statig door zijn breedte, de lange vleugel gedekt door een groot driehoekig fronton en de twee smalle vleugels, alsmede door de grote, bijna vierkante ramen.
Op het binnenpleintje staat een fraaie pomp met een lantaarn gedragen door vier dolfijnen. Ook de vroegere toiletten staan er nog. Op de steen onder bij deur achter de pomp staat:

Isabella de Wildt oud 9 jaar
Petekind van Isaak Hodshon en
Isabella Dedel echtelieden
Heeft van dit door hen gestichte hofje
Den eersten steen gelegd
Op den 25 Maart MDCCCXLII

Het hofje is in 1980 door Stadsherstel aangekocht en in 1985 gerestaureerd. Tegenwoordig wordt het hofje bewoond door zes bejaarde vrouwen die een flat met veel comfort hebben gekregen. Het hofje is niet meer te bezichtigen.